Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Svensk Betong har tagit fram EPD:er (Environmental Product Declaration) för sex olika betongsorter. Syftet är att förse byggare och användare av betong och betongkonstruktioner med kvalitetsgranskad miljödata för betong som är vanlig i bostäder, hus och anläggningar i Sverige idag. EPD´erna finns registrerade hos EPD-Norge, länk http://epd-norge.no/byggevarer/category315.html

På marknaden finns en mängd olika betongsorter och recept – avsedda att möta kraven på funktion under både byggproduktionen och i färdig konstruktion under driftsfasen. Svensk Betongs EPD’er är framtagna för betong som används både till prefab och platsgjutet och är baserade på några exempel på vanliga betongsorter för bostäder, hus och anläggningar. De följer europeisk standard EN 15804 och omfattar del A1-A3 i byggnadens livscykel, den så kallade produktfasen. Koldioxidupptag under driftstiden ingår inte. För att kunna användas för ett specifikt projekt måste vissa villkor vara uppfyllda vad gäller använt bindemedel och halt, det framgår av texten i EPD’n. I EPD’erna redovisas 7 olika miljöpåverkansfaktorer varav klimatpåverkan (uttryckt som kg CO2 ekv) är en. För betong är det främst använt bindemedel och mängd som påverkar hur stor klimatpåverkan blir.

Ett faktablad har tagits fram med information om vad en EPD är och hur den kan användas. Det är viktigt att komma ihåg att miljödata i EPD för olika byggprodukter aldrig kan jämföras så länge inte funktion och livslängd är lika. Det betyder i praktiken att betong kan jämföras med betong med samma funktion, men aldrig med andra material med andra egenskaper och livslängd.

Svensk Betongs EPD:er

Ta mig högst upp på sidan