Teknikbyggnader

Dessa kan utföras som volymenheter eller av monterade vägg-, tak- och golvelement. De används för t ex eldistribution, radiostationer, pumpstationer, sophus, toalettbyggnader, koncentratorhus, gasreduceringsstationer och byggnader för styr- och reglerutrustning samt miljö- och dieselbodar.

system image065system image066

system image067