Grundläggningselement

Holkar tillverkas med ett ihåligt plintskaft för sammmangjutning med betongpelare, önskar man använda holkarna för infästning med tex grundskruv (jfr plint nedan) igjutes holken antingen i fabrik eller på arbetsplatsen och förses med lämpliga ingjutningsgods. Produktredovisning Pelarholkar och plintar.

Beteckningarna på holkarna beskriver dess utbredning i x och y riktning. Som exempel visas en HG 18/20 i figur 9.5. Det mindre måttet anges alltid först. Den största pelardimensionen som normalt kan användas i de olika holkarna anges i tabell 9h.

holkar fig 9 5 600px
Figur 9.5
 
Tabell 9h Största betongpelardimension för holkar
Beteckning Max betong pelardimension
Holk 12/15 300x300
Holk 15/18 350x350
Holk 18/20 400x500
Holk 24/24 500x500

Pelare med större pelartvärsnitt kan användas om delen i holken håller ovanstående mått.

 

Plintar tillverkas med ett färdigt plintskaft i övrigt är dess funktion densamma som i holkarna ovan. Plintar med färdigt plintskaft används primärt som grundläggningselement för betong-/stål-/trästommar. För rätt val av holk eller plint kontakta betongelementleverantör.

Se även Produktredovisning pelarholkar och plintar