Om Betong

Betong har funnits i flera tusen år. Redan 500 år f.Kr. använde etruskerna i Italien betong. Byggtekniken utvecklades och under romartiden fick betongen sin första storhetstid. En rad imponerande byggnadsverk står fortfarande kvar från den tiden. Efter romarrikets fall minskade användandet av betong under många år. Först på 1700-talet sköt betongbyggandet fart igen. Man började då experimentera med olika blandningar av betong som gav materialet olika egenskaper. Idag är armerad betong det mesta använda av alla konstruktionsmaterial. 

Betong är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad. Betongen kan antingen gjutas på plats eller förtillverkas och betongrecepten kan anpassas efter det specifika projektets förutsättningar och krav. Listan på användningsområden kan nästan göras hur lång som helst – hus, byggnader, lokaler, arenor, broar, vägar och beläggningar, lantbruksanläggningar med mera. Med betong bygger vi allt från vägar till väggar! 

Betong har lagt grunden till vårt moderna samhälle. Dess oöverträffade mångsidighet och egenskaper har gjort det till vår tids mest använda material. Det är ett robust och naturligt byggmaterial med många goda egenskaper. Betong formar vår byggda miljö med lång livslängd, litet drift- och underhållsbehov och med kvalitet som håller över tid.

Klimatförbättrad betong idag och klimatneutral betong inom ett decennium är viktiga för den klimatomställning som sker inom hela bygg- och anläggningssektorn. I vissa konstruktioner och byggnadsdelar kan betongen ersättas av andra material som stål eller trä. För en mängd konstruktioner är betong i många fall det enda material som kan möta kvalitets- och beständighetskraven.  

Betong utgör ett viktigt grundmaterial för att bygga Sverige hållbart och skapa den välfärd som efterfrågas i dagens moderna samhälle.