Ytterväggar/bjälklag

Betongvägg Isolering, fasadsten
Betongvägg Isolering, puts
Träregelvägg Fasadsten
Öppningar Betongyttervägg
Öppningar Träregelvägg

Tips och råd

  • Betongbjälklag ger bestående och god ljudisolering med normala tjocklekar. Bjälklagen isolerar även godtagbart från det lågfrekventa ljudet under 100Hz.
  • Med betong fås en foglös vägg där kvaliteterna täthet, ljudisolering och hög värmekapacitet blir bestående.
  • Det är svårt att utföra ytterväggar helt regn- och fukttäta med ett enda skikt. Vanligtvis utförs därför s k tvåstegstätning, dvs med luftspalt om stommen bakom innehåller organiskt material, t ex trä.
  • Med bärande betongvägg i fasaden kan man helt problemfritt  ha fasadputs direkt på isoleringen utan någon luftspalt.

 

Betongvägg
Isolering, fasadsten
Betongvägg
Isolering, puts
Träregelvägg
Fasadsten
Öppningar
Betongyttervägg
Öppningar
Träregelvägg