Arbetsmiljö

Armering, gjutning och vibrering av den färska betongen var tidigare ett tungt arbete med risk för förslitningskador. Idag är både betong och produktionsmetoder väl utvecklade. Med den självkompakterande betongen behövs ingen vibrering - betongen tankas i formen. Armeringen är huvudsakligen förtillverkad, vilket förenklar arbetet och gör det bättre ur ergonomisk synpunkt

Arbetsmiljöfrågorna är högprioriterade i betongbranschen och arbetet är inriktat på att förebygga olyckor och arbetsskador. Attityder och beteenden, tydliga roller och ansvar, ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en väl genomarbetad arbetsmiljöpolicy är grunden för detta. Genom ett löpande arbete med riskförebyggande åtgärder förbättras arbetsmiljön steg för steg i rätt riktning.