Pelare

Pelarna utförs antingen som rektangulära pelare (RP) min 200x200 och max 1000x1000, i steg om 50 alt. 100mm eller som runda (OP) min 200mm och max 1000mm i diameter.

Rektangulära pelare har normalt fasade hörn med katetermått 10 mm, vid behov kan hörn utformas annorlunda. Andra geometriksa fomer kan också förekomma, ta kontakt med en betongleverantör om vilka möjligheter som finns.

Vid pelarlängder överstigande RP ca 15m och OP ca 6m så bör en betong elementlevareantör kontaktas. Normalt begränsas de geometriska måtten av gällande transprotförhållanden, men längden kan ökas genom att pelarna skarvas på byggplatsen med momentstyva skarvar.

 

IMG 0177