Kabelkanaler

Kabelkanaler används vid förläggning av kablar i marknivå.
I Sverige tillverkas ett stort antal varianter av såväl enkel- som dubbeltunnlar. Till vissa system med modulutförande finns förgreningar, böjar och mellanväggar som ger möjlighet till växling av kablar. Kanaler tillverkas både med och utan botten i längder mellan 750 och 6000 mm. Flera system kan förses med körbara lock.

system image079