Karbonatisering

Betong har precis som träd förmågan att suga upp koldioxid från omgivningen, det sker naturligt och spontant under hela livscykeln. Processen som kallas karbonatisering pågår under betongens hela livslängd. Naturen strävar helt enkelt efter att återbilda kalksten. Karbonatisering bidrar till att minska de utsläpp som sker under produktionsfasen med cirka 15 – 20 procent.  Genom att förbättra hanteringen av återvunnen betong kan den siffran ökas ytterligare. Exponerad betong tar upp mer koldioxid. Och ju större yta, desto större upptag.

Faktablad: Betong och klimat

Artikel: Husbyggaren 1_2021 Betydelsen av betongens koldioxidupptag ur ett livscykelperspektiv