Beständighet

Betongens egenskaper påminner om naturstenens. Den är tät, fukttålig, tål både värme och kyla och den brinner inte. Det som är speciellt är att man på ett relativt enkelt sätt kan styra sammansättningen och därmed få de egenskaper man önskar i förhållande till de krav som ställs i den miljö där byggnaden ska stå.

All betong är inte beständig i alla miljöer, t ex ställs extra höga krav på broar som utsätts för saltvatten och upprepad frysning/upptining. I dag finns mycket kunskap om betongens beständighet i olika miljöer. Genom att följa de standarder som reglerar dagens betongbyggnation är det ofta lätt att bygga konstruktioner med mycket lång livslängd, minst 100 år.

Starka vindar, översvämningar och bränder väntas tyvärr bli mer förekommande fenomen i framtiden. Klimatanpassning för att klara framtidens väder är viktigt för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande. Betongens egenskaper ger ett naturligt motstånd mot naturens krafter. Betong är ett tungt material, som inte brinner, klarar stora vindlaster, tål fukt och kan bli helt vattentätt. Betong har en viktig funktion att fylla för att ta höjd för och hantera konsekvenser av förväntade klimatförändringar - i byggnader och konstruktioner ovan jord, samt även för att rusta vatten- och avloppsnät efter nya förutsättningar.