TT-plattor (TT,TT/F och STT/F)

TT-plattor är vanligen spännarmerade men kan också utföras slakarmerade. TT-plattor har en tunn plattdel som när den används i mellanbjälklag av statiska skäl kräver en armerad pågjutning av 50-100 mm betong. Pågjutningen förbättrar också bjälklagets brand- och ljudegenskaper. TT-plattor kan också ha en tjockare plattdel, 80 – 90 mm, som då är avsedd för endast en avjämnande pågjutning (ca 10-30 mm). STT/F- plattan, sadeltaksformad TT-platta som utförs utan pågjutning. I samband med beslut om eventuell pågjutning ska hänsyn tas till däckplattans eventuella överhöjning, ytterligare information om överhöjning återfinns i avsnitt Toleranser.

Sektioner visas i tabeller Produktredovisning/Komponenter till hus och anläggning Däckelement 

IMG 1209