Däckelement

Förekommande typer av förspända däckelement betecknas för håldäck, HD/F, för homogena däckelement, RD (slakarmerade) eller RD/F (förspända) och för TT-däck, TT/F samt sadelformad TT-däck för tak, STT/F. Därutöver förekommer plattbärlag PL, som utgörs av en tunn betongskiva för pågjutning på byggplats. Antalet hål varierar.

Håldäck, HD/F

 -1)

Beteckning Höjd, mm Massa, c:a kg/m2
HD/F 120/19 185 275
HD/F 120/20 200 255 - 330
HD/F 120/27 265 320 - 440
HD/F 120/32 320 385 - 400
HD/F 120/38 380  
HD/F 120/40 400 415 - 500
HD/F 120/50 500 610

                         1) Antalet hål varierar

Massivdäck, RD/F och Plattbärlag PL

 --

Beteckning Betong-höjd mm Bredd mm Massa, c:a kg/m2
RD/F 120/20 200 1200 500
RD/F 240/20 200 2400 500
PL 240/5 50 2400 125
PL/F 240/7 70 2400 160
TT-däck, TT/F för botten- och mellanbjälklag

 -

Beteckning Höjd mm Massa, c:a kg/m2
TT/F 240/20 200 180
TT/F 240/30 300 220
TT/F 240/40 400 250
TT/F 240/50 500 280
TT/F 240/60 600 310
TT-däck, TT/Ft och STT/Ft för takbjälklag 
  Beteckning Höjd, mm Massa, c:a kg/m2
- TT/Ft 240/20 200 195
TT/Ft 240/30 300 235
TT/Ft 240/40 400 285
TT/Ft 240/50 500 355

-

-

     
STT/Ft 240/70 700 206
STT/Ft 240/75 750 214
STT/Ft 240/88 880 262