Komponenter till hus och anläggning

Branschen använder ett beteckningssystem för sina komponenter.

Beteckningar på tvärsnitt 

Beteckning Avser
R Rektangulärt tvärsnitt
O Runt tvärsnitt
I I-format tvärsnitt
T T-format tvärsnitt (TT = dubbelt T i elementsnittet)
H Tvärsnitt med hål
S Sadelformat längdsnitt

Beteckningar på elementslag och armeringstyp

Beteckning Avser Kommentarer med exempel
P Pelare RP avser rektangulär pelare
B Balk RB avser rektangulär balk som är slakarmerad
    IB/F avser I-formad balk som är förspänd
    SIB/F avser Sadel och I-formad balk som är förspänd
D Däckelement  
PL Plattbärlag  
  A Slakarmerat element Anges oftast inte
  F Förspänt element IB/F avser I-formad balk som är förspänd 
SIB/F avser Sadel- och I-formad balk som är förspänd