Dimensionering av takbalkar

Exempel på takbalkar finns i produktredovisning-balkar

Tabell 9m Dimensioner på takbalk, SIB/F med lätt tak (0,3 kN/m2), centrumavstånd mellan balkar 6 m
Balk-längd
m
Snözon 1,5 Snözon 2 Snözon 2,5
Bredd mm Höjd ände mm Höjd Nock mm Beteck- ning SIB/F Bredd mm Höjd ände mm Höjd Nock mm Beteck- ning SIB/F Bredd mm Höjd ände mm Höjd Nock mm Beteck- ning SIB/F
18  300 487  1050 30/105  300 487  1050 30/105  300 637  1200 30/120
24  300 750  1500 30/150  300 750  1500 30/150  400 750  1500 40/150
32  500 800  1800 50/180  500 800  1800 50/180  500 950  1950 50/195
36  500 825  1950 50/195  500 825  1950 50/195  500 975  2100 50/210
Tabell 9n Dimensioner på takbalk, SIB/F med lätt tak (0,3 kN/m2), centrumavstånd mellan balkar 7,2 m
Balk-längd
m
Snözon 1,5 Snözon 2 Snözon 2,5
Bredd mm Höjd ände mm Höjd Nock mm Beteck- ning SIB/F Bredd mm Höjd ände mm Höjd Nock mm Beteck- ning SIB/F Bredd mm Höjd ände mm Höjd Nock mm Beteck- ning SIB/F
18  300 487  1050 30/105  300 637  1200 30/120  300 787  1350 30/135
24  300 750  1500 30/150  300 750  1500 30/150  400 750  1500 40/150
32  500 800  1800 50/180  500 950  1950 50/195  500 950  1950 50/195
36  500 825  1950 50/195  500 975  2100 50/210  500 975  2100 50/210
Tabell 9o Dimensioner på takbalk, SIB/F med tungt tak (2 kN/m2), centrumavstånd mellan balkar 6 m
Balk-längd
m
Snözon 1,5 Snözon 2 Snözon 2,5
Bredd mm Höjd ände mm Höjd Nock mm Beteck- ning SIB/F Bredd mm Höjd ände mm Höjd Nock mm Beteck- ning SIB/F Bredd mm Höjd ände mm Höjd Nock mm Beteck- ning SIB/F
18  300 637  1200 30/120  300 787  1350 30/135  300 937  1500 30/150
24  300 750  1500 30/150  400 750  1500 40/150  400 900  1650 40/165
32  500 950 1800 50/180  500 950  1950 50/195  500 1100  2100 50/195
36  500 975  2100 50/210       -       -
Tabell 9p Dimensioner på takbalk, SIB/F med tungt tak (2 kN/m2), centrumavstånd mellan balkar 7,2 m
Balk-längd
m
Snözon 1,5 Snözon 2 Snözon 2,5
Bredd mm Höjd ände mm Höjd Nock mm Beteck- ning SIB/F Bredd mm Höjd ände mm Höjd Nock mm Beteck- ning SIB/F Bredd mm Höjd ände mm Höjd Nock mm Beteck- ning SIB/F
18  300 787  1350 30/135  300 937  1500 30/150  300 787  1350 40/135
24  400 900  1650 40/165  400 1050  1800 40/180  400 1050  1800 40/180
32  500 950  1950 50/195  500 1100  2100 50/210       -
Tabell 9q Dimensioner på takbalk, IB/F med lätt tak (0,3 kN/m2), centrumavstånd mellan balkar 6 m
Balklängd
m
Snözon 1,5 Snözon 2 Snözon 2,5
Bredd mm Höjd
mm
Beteck- ning IB/F Bredd mm Höjd
mm
Beteck- ning IB/F Bredd mm Höjd
mm
Beteck- ning IB/F
18  300 700 30/70  300 800 30/80  300 1100 30/110
24  300 1000 30/100  300 1100 30/110  400 1200 40/120
32  400 1300 40/130  400 1500 40/150  500 1500 50/150
36  400 1500 40/150  500 1500 50/150  600 1600 60/160
Tabell 9r Dimensioner på takbalk, IB/F takbalk med lätt tak (0,3 kN/m2), centrumavstånd mellan balkar 7,2 m
Balklängd
m
Snözon 1,5 Snözon 2 Snözon 2,5
Bredd mm Höjd
mm
Beteck- ning IB/F Bredd mm Höjd
mm
Beteck- ning IB/F Bredd mm Höjd
mm
Beteck- ning IB/F
18  300 800 30/80  300 900 30/90  400 900 40/90
24  300 1100 30/110  400 1100 40/110  400 1300 40/130
32  400 1400 40/140  500 1400 50/140  500 1600 50/160
36  400 1600 40/160  500 1600 50/160     -
Tabell 9sDimensioner på takbalk, IB/F med tungt tak (2 kN/m2), centrumavstånd mellan balkar 6 m
Balklängd
m
Snözon 1,5 Snözon 2 Snözon 2,5
Bredd mm Höjd
mm
Beteck- ning IB/F Bredd mm Höjd
mm
Beteck- ning IB/F Bredd mm Höjd
mm
Beteck- ning IB/F
18  300 900 30/90  400 900 40/90  400 900 40/90
24  400 1100 40/110  400 1300 40/130  400 1300 40/130
32  500 1500 50/150  500 1600 50/160  600 1600 60/160
36  600 1600 60/160     -     -
Tabell 9t Dimensioner på takbalk, IB/F med tungt tak (2 kN/m2), centrumavstånd mellan balkar 7,2 m
Balklängd
m
Snözon 1,5 Snözon 2 Snözon 2,5
Bredd mm Höjd
mm
Beteck- ning IB/F Bredd mm Höjd
mm
Beteck- ning IB/F Bredd mm Höjd
mm
Beteck- ning IB/F
18  400 1100 40/110  400 1100 40/110  400 1100 40/110
24  400 1200 40/120  400 1300 40/130  500 1300 50/130
32  500 1600 50/160  500 1600 50/160     -