Bjälklag

Eftersom efterspänd armering ger täta konstruktioner behöver bjälklaget inget tätskikt. Vid högfrekvent parkering kan ett slitlager av betong pågjutas samtidigt med konstruktionsbetongen. Bjälklagen kan, med hänsyn till framtida underhåll, dimensioneras för en last av beläggning med betong eller gjutasfalt.