Upplag av håldäck

HD/F-plattorna bör ha en upplagslängd, a, som nominellt är minst:

a>=80 mm vid H<=270 mm

a>=100 mm vid 270<H<=420 mm

a>=120 mm vid 420<H<=500 mm

Vid val av upplagslängd ska hänsyn tas till toleranser. När HD/F-plattorna är upplagda på balkar (flexible support) är deras bärförmåga mindre än då de är upplagda på väggar. Det beror på att tvärkraftkapaciteten vid änden påverkas negativt av ett eftergivligt upplag. Ju styvare balken är, desto mindre blir skillnaden.

Då "flexible support" är ett eftergivligt upplag behöver kombinationen HD/F-plattor och stålbalk alltid kontrolleras. Ett finskt beräkningsprogram utvecklat av Finnish Association for Precast finns för nedladdning, flexibl8 programmet är baserat på omfattande försöksdata. Egna tvärsnittsdata på HD/F-plattornnas tvärsnitt behöver läggas in och indata avseende olika håldäcksprofiler behöver ändras i textfil (programmet är på engelska).

För att i HD/F-plattor uppnå skivverkan och seghet mot fortskridande ras kan förankringar läggas in i antingen kanaler eller fogar. Armering i elementens längsfogar bör förses med ändkrok. I norska Betongelementboken bind C kap C13.1.2 återfinns information om hur beräkning av armering kan ske http://www.betongelement.no/betongbok/default.asp

SvenskBetong-122webb