Betong och CO2

Cementtillverkning ger upphov till koldioxidutsläpp varav en stor del kommer från kalcineringsprocessen, vilken svårligen kan undvikas. Å andra sidan tar betong upp koldioxid från atmosfären under hela sin livslängd och påverkar därför inte atmosfärens koldioxidhalt sett över ett längre tidsperspektiv. Men utsläppen av koldioxid måste minskas snabbare än så och ett intensivt utvecklingsarbete pågår för att minska betongens koldioxidpåverkan. T ex ersätts en viss del av cementen med olika restmaterial från annan industri, fossila bränslen ersätts med andra alternativ osv. Läs artikel "Kemisk process gör att betong suger upp koldioxid"

526