Europeiska konstruktionsstandarder

Regelverk för dimensionering gällande brand finns i Eurokoden och nationella val finns i den svenska tillämpningen (EKS). Generellt om Eurokoden.

Nationella val innebär att en bjälklagsutformning som i Sverige i en viss byggnad åsätts ett krav på exempelvis 60 minuters brandmotstånd mycket väl kan ha ett krav på 90 minuters brandmotstånd i Tyskland trots att det gäller en exakt likadan bjälklagsutformning i en exakt likadan byggnad. Se vidare under avsnittet text i Eurokoden

I EN 1992, Eurokod 2, finns ett avsnitt som ger anvisningar om hur man kan beräkna brandmotståndet för en konstruktion. Termiska och mekaniska data vid brandtemperaturer ges liksom i vissa fall "färdigräknade" lösningar som i tabellform ger brandmotståndet för t. ex en betongpelare under olika förutsättningar vad gäller lastnivåer, pelardimensioner, täckande betongskikt mm.

Med hänvisning till text i Eurokoden är det fortfarande tillåtet att använda vedertagna lösningar för olika betongkonstruktioners brandmotstånd så länge dessa inte uppenbart är felaktiga. Det bör också noteras att den mesta befintliga informationen om olika konstruktioners brandmotstånd inte bygger på beräkningar, som är huvudsyftet med Eurokodens brandavsnitt, utan på brandprovningar. Det finns alltså inte något förbud enligt Eurokoden eller EKS att använda resultat från sådana brandprovningar.