Väggar (massivvägg, V&VI och sandwichvägg, W)

Massivväggar är element som består av en betongskiva. De kan användas bärande som mellanväggar eller inre del av en yttervägg. Sandwichväggar används nästan uteslutande som ytterväggar. De är uppbyggda av tre huvudskikt med en inre bärande skiva, ett isoleringsskikt och en yttre skiva av betong alternativt lättklinkerbetong. Bärande väggar utnyttjas för byggnadens stabilitet och kan användas både som skivor och flaggor. 

Dörrhål och fönster bör ha ett överstycke med höjden minst 300 mm och dörr/fönsterpelare bör ha ett breddmått på minst 250 mm. Genom inläggning av stålbalk och stålpelare kan måtten minskas.

Sandwichvgg med betongytterskiva.II copy

PICT0517webb 1