Genomstansning

Avgörande vid dimensionering av pelardäck är ofta bjälklagets kapacitet för genomstansning.

-

Ett traditionellt sätt att öka kapaciteten för genomstansning är att använda pelarkapitäl. Denna lösning är säker, men innebär komplicerad formsättning och inkräktar även på det användbara utrymmet. En traditionell metod är att tilläggsarmera bjälklaget lokalt över pelaren. På detta sätt kan man öka genomstansningskapaciteten med upp till 60 %. En specialförstärkning, UFO, fungerar som ett pelarkapitäl inuti plattan. Den ersätter ett kapitäl med samma bredd (550 eller 900 mm) och ger således en mycket hög genomstansningskapacitet även med slanka konstruktioner. En typ av prefabricerad skjuvarmering från Halfen-DEHA är mycket effektiv, på bilden kombinerad med efterspänd armering. Lösningen är lika lätt att utföra på slakarmerade bjälklag. Efterspänd armering har i sig en mycket gynnsam effekt på genomstansning till följd av den tryckkraft som tillförs betongen över pelarna. Skjuvarmering behöver därför mycket sällan kombineras med efterspänd armering.