Massiva bjälklagsplattor (RD & RD/F)

Massiva bjälklagsplattor (RD & RD/F)
RD-plattorna är antingen slaka eller spännarmerade vanligen med en bredd upp till 3100 mm. Elementens undersida är gjuten mot slät stålform medan översidan har en grövre struktur anpassad för pågjutning eller för spackling. Pågjutning eller avjämning, vanligen 20 – 40 mm, görs för att få ett slätt undergolv för t.ex. mattläggning.

Massiva bjälklagsplattor (RD & RD/F) - Upplag av RD-plattor
Förutsättningarna är desamma som HD/F-plattor, med undantag av skrivningen om ”flexible support.”

Massiva bjälklagsplattor (RD & RD/F) - Håltagning och infästningar
Omfattningen av hål och ursparingar beror på plattans utnyttjandegrad. Hål och ursparingar bör utföras på fabrik.

Massiva bjälklagsplattor (RD & RD/F) - Dimensionering 
Exempel på RD och RD/F finns i Produktredovisning-Däckelement  

Tabell 9y Rekommenderade spännvidder för slakarmerade RD och spännarmerade RD/F vid olika byggnadskategorier
Byggnadskategori RD 240/15 RD 240/20 RD/F 240/15 RD/F 240/20
  m m m m
Bostäder 4,8 5,5 7 8
Kontor 4,5 5 6,8 7,5
Industrier 6kN/m2 3,5 4,5 6 6,8