Utskott m.m.

Utskott, forum och grupper

Svensk Betong har tre utskott, ett logistikforum och ett strategiråd. Utöver det bildas arbetsgrupper vid behov för att hantera olika frågeställningar.

Teknikutskottet
Markus Peterson, Svensk Betong
Ordförande
Hållbarhetsutskottet
Anders Knutsson, Betongindustri AB
Ordförande
Arbetsmiljöutskottet
Samuel Viik, Strängbetong AB
Ordförande
Logistikforum
Thomas Cederhammar, Thomas Betong AB
Sammankallande
Strategiråd
Malin Löfsjögård, Svensk Betong
Sammankallande