Medlemmar & Medlemskap

Bli medlem

Att vara medlem i Svensk Betong ger många fördelar: betongindustrins gemensamma intressen kan framföras med större tyngd, fler medlemmar ger bredare kontaktnät och tillsammans kan vi hålla en hög aktivitetsnivå på ett kostnadseffektivt sätt. Medlemskap i Svensk Betong ger ditt företag en särskild kvalitetsstämpel på att ni är med och tar ansvar för branschens utveckling. 

Vem kan bli medlem?

Medlemskap beviljas företag som tillverkar betong, utövar betongpumpning samt företag som tillverkar betongprodukter och/eller monterar betongprodukter. Företag som genom forskning, konsultverksamhet eller liknande inom branschen eller genom andra affärsmässiga förbindelser med Svensk Betongs medlemsföretag kan ansöka om att bli associerat företag till Svensk Betong. Medlemskap beviljas efter skriftlig ansökan till och prövning av föreningens styrelse. 

Stadgarna kräver att företaget också är medlem i Svenskt Näringsliv samt att i de fall företagets produktion avser fabriksbetong, skall företagets produktion även vara certifierat av en av vederbörande statlig myndighet ackrediterat certifieringsorgan. 

Vad kostar det att vara medlem?

Våra avgifter för medlemskap är omsättningsbaserade och fastställs årligen av årsstämman. 

För mer information om medlemskap, vårt arbete och ansökningsblankett kontakta oss på info@svenskbetong.se.  

Medlemmar i Svensk Betong