Pelarholkar och plintar

Förtillverkade pelarholkar finns i dimensioner för olika pelarmått, normalkrafter och stjälpande moment. Pelaren gjuts in i holken så att konstruktionen blir monolitisk. Plintar finns i olika dimensioner, koppling mellan plint - pelare kan ske med ingjuten bultgrupp eller svetsplåt.

image037295pximage038295px