Balkar

Prefabricerade balkar utförs slakarmerade eller spännarmerade. De senare används vid stora spännvidder.
Tabellerna 9j och 9k ger en översikt över spännviddsområden för de olika balktyperna. Det är dock alltid lastens karaktär som avgör den aktuella spännvidden. Såväl kortare som längre spännvidder kan därför förekomma. Sektioner visas i tabeller Produktredovisning Komponenter till hus och anläggning/Balkar

Tabell 9j Vanliga spännvidder för spännarmerde balkar
Tab 9j
Tabell 9k Vanliga spännvidder för slakarmerade balkar
Tab 9k