Väggar och pelare

Innerväggar i betong ger mycket god lufttäthet och ljudisolering mellan skilda rum, trapphus, hissar och andra kommunikationsutrymmen. Fasadväggarna kan antingen utföras bärande av platsgjuten betong eller som utfackningsväggar mellan fasadpelare. Den bärande betongväggen ger en slät insida, som ger stor frihet vid placering av mellanväggar.

Fasadväggar av platsgjuten betong har flera fördelar:
1. Mycket bra värmeisolering med få köldbryggor.
2. Oslagbar täthet mot ljud och luft under byggnadens hela livslängd. Inga komplicerade fogar.
3. Betongens inneboende värmekapacitet tas tillvara för att spara energi och skapa ett jämnt rumsklimat.

Platsgjutna pelare kan förutom sin bärande funktion, även ges en arkitektonisk utformning med nästan obegränsade möjligheter.