Bjälklag

Husstommar av armerad platsgjuten betong utgörs ofta av kontinuerliga bjälklag, som vilar på pelare och väggar mellan dessa. Av bl a brandsäkerhetsskäl har flervåningshus i regel även armerade betongväggar kring trapphus och hisschakt. Dessa väggar blir då så styva att de utan svårighet kan dimensioneras för att ta upp de horisontalkrafter som huset utsätts för. Fogarna mellan bjälklagen och anslutande pelare och väggar kan därför göras ledade, vilket avsevärt förenklar armeringsutförandet i fogen och dessutom ger mer ekonomiska vertikalkonstruktioner då böjmomenten i dessa blir små.

-