Högsta ljudnivåer utomhus

Om ytterväggen helt saknar fönster, kan nedanstående ljudnivåer utomhus, som orsakas av blandat stadstrafikbuller användas som vägledning för vilken typ av yttervägg som kan vara lämplig, för att uppfylla kraven på ljudnivåer utomhus. Värdena gäller för ett rum med 10 m2 ytterväggsarea och 12 m2 golvarea, eller ett rum med motsvarande proportioner. I rum med flera ytterväggar mot den trafikerade sidan kan bättre ljudisolering behövas.

Tabell 5a Högsta trafikbullernivå vid fasad, dB(A), frifältsvärde för yttervägg utan fönster. Värdena avser dygnsekvivalentnivå respektive maximalnivå (LAeq/LAFmax)
Yttervägg A B C
1 67/82 71/86 75/90
2 61/76 65/80 69/84
3 59/74 63/78 67/82
4 59/74 63/78 67/82

 

Tabell 5b Högsta trafikbullernivå vid fasad, dB(A), frifältsvärde för yttervägg med 25% fönster som har 5 db lägre RA, tr än respektive vägg. Värdena avser dygnsekvivalentnivå respektive maximalnivå (LAeq/LAFmax)
Yttervägg A B C
1 65/80 69/84 73/88
2 59/74 63/78 67/82
3 57/72 61/76 65/80
4 57/72 61/76 65/80