Hål och infästningar i HD/F-plattor

HD/F-plattor är försedda med hål för dränering. Hålen placeras ca 1200 mm från plattändarna i varje kanal. Dräneringshålen lämnas öppna till dess risk för vattenfyllning av kanalerna inte föreligger.

Omfattningen av hål och ursparingar i övrigt beror på plattans utnyttjandegrad. De placeras inom skrafferade ytor enl. figur 9.13 och bör utföras på fabrik.  Hål och ursparingar enligt figur kan i en platta inte utföras samtidigt i kant- och mittzon. Enstaka runda hål med diametern = kanalens bredd minus 40 mm, kan borras på byggplats.

Håldäckselement kan avväxlas i hela sin bredd med en stålkonstruktion.
Infästningar kan göras med plugg eller expander samt med bandstål i elementfogarna. Skjutspik rekommenderas inte.

Fig 9 13
Figur 9.13 Möjliga zoner för hål och ursparingar i håldäck