Luftljud

Med luftljudsisolering avses byggnadens förmåga att begränsa ljudspridningen från ett utrymme till ett annat. Ju högre luftljudsisolering desto bättre är ljudklassen. Exempel på ljudspridning från ett utrymme med hög ljudnivå till andra utrymmen i en byggnad med betongväggar och betongbjälklag ges i figur nedan. Exemplet visar även hur mätning av ljudisoleringen utförs. Ljudet mäts i 19 frekvensområden, tersband, i utrymmet med hög ljudnivå, ljudnivå som alstras med högtalare i det så kallade sändarrummet, och i angränsande utrymme, mottagarrummet. Skillnaderna i nivåer vid de olika frekvenserna bearbetas och en reduktionstalskurva fås. Utgående från denna kurva beräknas ett sammanfattningsvärde som gäller för möblerade rum, en så kallad vägd standariserad ljudnivåskillnad DnT,w,50.

figur 7 14

figur 7 15