Flerbostadshus

-

Platsgjuten betong med sk plattbärlag är den vanligaste byggmetoden för flerbostadshus idag. Fördelarna är många, bla möjligheten att lägga installationer i stommen, det spar plats och bygghöjd och ger därmed ett kostnadseffektivt byggande. Och med hjälp av dagens betongteknik passar platsgjuten betong alldeles utmärkt  i modernt industriellt byggande, tex med hjälp av snabbtorkande betong och/eller självkompakterande betong (SKB).

Även byggtiden är konkurrenskraftig om man ser till helheten - från byggbeslut till färdig stomme. Att gjuta betongstommar på plats gör att tiden mellan byggbeslut och inflyttning blir kort. En optimal process får man vid produktion av två eller flera huskroppar bredvid varandra - de olika arbetslagen med installatörer, armerare och gjutare flyttar efter varandra mellan husen. Medan betongen härdar i första huset gjuter man bjälklaget i det andra, där installationer och armering redan är klara, osv. Man får en resurssnål process med låg materialförbrukning, färre arbetstimmar och optimerade transporter.

Ett arbetslag på sex personer gjuter ett våningsplan per vecka vid samtidig produktion av två hus intill varandra. Metoden kan sammanfattas så här:

  • På ett plattbärlag över källare gör man snabbt erforderliga installationer för el och VVS och kompletterar med bjölklagets överkantsarmering. Därefter gjuter man bjälklaget.
  • På det färdiga bjälklaget gjuter man väggar i snabbt monterade systemformar.
  • Proceduren upprepas för varje våningsplan: nytt plattbärlag, nya installationer och armering, ny gjutning, ytterligare ett antal väggar - till dess huset når full höjd.