Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Betong är långsiktigt hållbart

Hållbarhet handlar om att väga samman miljö, ekonomi och sociala behov i ett långsiktigt perspektiv. Betong uppfyller högt ställda krav på hållbarhet ur ett livscykelperspektiv. Förmåga att lagra värme och kyla sparar energi under husets driftsskede.

Den långa livslängden – minst 100 år utan större behov av underhåll och utan att funktionen förändras – sparar pengar och är bra för miljön. Andra goda egenskaper är att betong är brandsäker, tål fukt, inte möglar och bidrar till god ljudmiljö inomhus. Och visste du att betong tar upp koldioxid under hela sin livstid? Är du nyfiken på att lära mer?

 

Lär mer på vår webbplats Betong är hållbart

Besök Betong är hållbart där vi inbjuder till viktig läsning om betongs stora betydelse för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande och hur vi kan tänka nytt och samverka för minskad klimatpåverkan.

Vi samlar enkelt och tillgängligt det senaste inom forskning och inspirerar med goda exempel från våra medlemsföretags hållbarhetsarbete. Utforska betongens goda hållbarhetsegenskaper och lär hur betongen blir ett klimatsmart val när alla tänker hållbarhet och livscykel- perspektiv redan i projektets tidiga skeden. Självklart berättar vi även om branschens målsättningar på kort och lång sikt och hur samverkan i hela värdekedjan är vägen till klimatneutral betong. Rapporter, faktablad, aktuella LCA-studier, intressanta artiklar och filmer - allt hittar du på Betong är hållbart 

Dekal betong

Ta mig högst upp på sidan