Skalväggar (VS)

Skalväggar består av två betongskivor, mellan vilka betong gjuts i på byggplatsen. Skivorna förbinds med armeringsstegar, som dimensioneras för formtryck och kraftöverföring mellan skivorna och platsgjutningen. Med skalväggar är det därigenom enkelt att ta hand om laster samtidigt som elementteknikens precision avseende finish nyttjas då man får två synliga formsidor. Väggarna utnyttjas för byggnadens stabilitet och kan användas både som skivor och flaggor. Platsgjutningen görs vanligen med samma betongkvalitet som används i fabrik (C30/37).

 

Skalvgg.fab.II

 

Håltagning och ingjutningsgods
När två skalväggselement möts i vinkel mot varandra, t ex 90 grader, (T-korsning eller hörn) bör dörrhål sitta minst 200 mm från elementens vertikala kant.

 

Dimensionering
Väggarnas dimensioner påverkas främst av vertikala laster, eventuellt jordtryck samt brand- och ljudklass. För dimensionering av bostadslaster hänvisas till Dimensionering av väggar