Konstruktionsdetaljer

Hos byggnadsprojektörer och entreprenörer finns det ett stort behov av att lätt och snabbt få information om säkra och bra detaljlösningar för platsgjutna betongkonstruktioner. För att tillgodose detta önskemål finns i detta avsnitt ett 40-tal detaljritningar samlade.

Typdetaljerna omfattar både själva ritningen och tillhörande allmänna råd med bakgrundsfakta och litteraturreferenser. Typdetaljerna är i största möjliga utsträckning neutrala vad avser fabrikat och leverantörer. Dessutom anges endast mått som är väsentliga för typdetaljens funktion. Detta innebär att innan typdetaljen tillämpas för ett visst byggnadsprojekt måste den projektanpassas av ansvarig projektör.