Färdplan klimatneutral betong

Fossilfritt Sverige är ett initiativ av Sveriges regering. Målet är att Sverige ska bli ett föregångsland inom klimatområdet som ett av världens första fossilfria länder. Inom ramen för Fossilfritt Sverige och i samarbete med Betonginitiativet har betongbranschen tagit fram Färdplan klimatneutral betong. I Betonginitiativets samlas aktörer som representerar olika delar av värdekedjan.

Den 25 april 2018 var betongbranschen en av de första av nio branscher som lämnade över sin färdplan till regeringen. Betongbranschens färdplan kuggar i cementindustrins färdplan och Svensk Betong har även undertecknat Bygg- och Anläggningssektorns färdplan.

I färdplanen är vision och målsättning att det ska finnas klimatneutral betong på marknaden år 2030 och att all betong som används i Sverige ska vara klimatneutral år 2045. Livscykelperspektivet är utgångspunkten för utvecklingsarbetet.

För att nå hela vägen till klimatneutral betong krävs tekniksprång inom cementtillverkningen med koldioxidinfångning och lagring/återanvändning (CCS/CCU).

Den 11 oktober 2023 presenterades den uppgraderade Färdplanen för regeringen. Den uppgraderade Färdplanen visar att Svensk Betongs medlemmar uppnått delmålet att tillverka betong med halverat klimatustläpp till 2023, ett mål som utlovades 2018. Men branschen klarar målet inte bara för betong till husbyggnad, utan även i vissa anläggningskonstruktioner!

Ta del av den första versionen av Färdplanen samt den uppgraderade Färdplanen nedan.

För mer information se även: www.betonginitiativet.se och https://fossilfrittsverige.se/fardplaner/

 

fardplan-klimatneutral-betong fardplan-klimatneutral-betong