Färdplan klimatneutral betong

Fossilfritt Sverige är ett initiativ av Sveriges regering. Målet är att Sverige ska bli ett föregångsland inom klimatområdet som ett av världens första fossilfria länder. Inom ramen för Fossilfritt Sverige och i samarbete med Betonginitiativet har betongbranschen tagit fram Färdplan klimatneutral betong. I Betonginitiativets samlas aktörer som representerar olika delar av värdekedjan.  

Den 25 april 2018 var betongbranschen en av de första av nio branscher som lämnade över sin färdplan till regeringen. Betongbranschens färdplan kuggar i cementindustrins färdplan och Svensk Betong har även undertecknat Bygg- och Anläggningssektorns färdplan. 

I färdplanen är vision och målsättning att det ska finnas klimatneutral betong på marknaden år 2030 och att all betong som används i Sverige ska vara klimatneutral år 2045. Livscykelperspektivet är utgångspunkten för utvecklingsarbetet. En målsättning är att betong för husbyggnation ska nå en halverad klimatpåverkan inom fem år, 2023. Redan idag finns klimatförbättrad betong som gör det möjligt att nå detta mål. Även inom infrastruktur har pågående utvecklingsarbete resulterat i att motsvarande resultat är möjligt att uppnå för vissa typer av konstruktioner. 

För att nå hela vägen till klimatneutral betong krävs tekniksprång inom cementtillverkningen med koldioxidinfångning och lagring/återanvändning (CCS/CCU).  

Ta del av färdplanen här: Färdplan Klimatneutral betong Betongbranschen


Se även: www.betonginitiativet.se och https://fossilfrittsverige.se/fardplaner/ 

 

fardplan-klimatneutral-betong