Upplag på pelare

Upplag kan vara på pelartopp eller på konsoler längs pelaren.
Synliga konsoler av betong och dolda av stål förekommer. Krafter kan också föras in i pelarna med t ex ingjutna svetsplåtar, skruvfästen och ankarskenor.
En betongkonsol som är 300 mm djup, har en totalhöjd på 400 mm med en rektangulär del som är 250 mm hög och en lutande på 150 mm klarar de flesta normala laster.

pelarkonsol fig 9 1 295px
Figur 9.1 
Tabell 9a Max konsollast för olika konsolhöjder figur 9.1

Konsolhöjd mm (Min konsolbredd 300mm)

Max konsollast kN vid brottgränstillstånd
300 450
400 600
500 800


Upplagslängd för enskild balk på pelartopp behöver vara minst 200 mm. Om balkar möts på en pelartopp och pelaren behöver ha ett litet tvärsnitt kan man skapa ett kapitäl på pelaren för att klara upplagslängden. Pelartoppen kan också förses med en stålförstärkning, vilket minskar upplagslängden.