Transport

De två vanliga alternativen är järnväg och landsväg. Många elementfabriker har nära till järnväg och vissa även industrispår till fabriken. Viktigt vid järnvägstransport är att beakta överföringen från lossningsplats till byggplats.

Genom utvecklingen av landsvägar och fordon har transportkostnadernas andel av totala elementbyggnadskostnaderna minskat under en lång följd av år.

Godslängder, -höjder, -bredder och -vikter kan vid extremfall vara begränsande av rådande regler baserade på vägars beskaffenhet.Bilvägars bärighet och lutning liksom angöringsplatser på eller intill byggplatsen beaktas i tidigt skede. För att öka säkerheten kan en så kallad lossningsstation där den som kopplar elementen arbetar från en separat plattform som är i nivå med bilflaket. Vid biltransport under vissa väderleksförhållanden kan känsliga element såsom fasader med färdig yta skyddas med täckning under transporten.

Transport