VST vägg

Fördelar med VST-väggar
Vid användning i ytterväggar får man en platsgjuten fasadvägg, vilket ger en oslagbar täthet. En täthet som dessutom består hela byggnadens livslängd. Mycket bra måttnoggrannhet, släta ytor som underlättar spackling/målning/tapetsering. Man kan lätt utföra skarpa och fina vägghörn eller fönstersmygar. Vägghörn, skarvar och andra anslutningar levereras öppna med en separat skiva som passbit. Det möjliggör komplettering av byglar och skarvjärn på plats, så att en korrekt armerad vägg eller t o m väggskiva skapas. Fibrerna i de cementbundna skivorna är träfibrer, vilket innebär att skivorna kan bearbetas med lätta handverktyg (med coromantklinga) på byggarbetsplatsen. De cementbundna fiberskivorna har noga undersökts i laboratorium, bl a hos SP, med avseende på mögelpåväxt. Resultaten visar inga angrepp av mögelsvamp under hög fuktbelastning. Brukarna uppskattar att vanlig träskruv kan användas vid upphängning av tavlor och andra föremål i lägenheten.

VST-systemet är en metod för att bygga platsgjutna väggar. De kvarsittande formelementen i väggsystemet består av två 24 mm tjocka cementbundna fiberskivor. Skivorna förbinds av patenterade vinkeljärn och förbindelsestag. Efter montage igjutes formelementen med självkompakterande betong och en helt platsgjuten vägg har skapats. Formelementen tillverkas för både inner- och fasadväggar inklusive öppningar för fönster och dörrar.Formelementen levereras med el och andra ingjutningsgods samt all erforderlig armering enligt konstruktören.
Väggtjocklekar från 150 till 300 mm.
Vid höjd mindre än 2,90 m är maxlängd 6,25 m.
Vid höjd större än 2,90 m är maxlängd 2,50 m.
Formelementen väger ca 70 kg/m².

Tillverkning
Fibercementskivorna kapas och bearbetas på fabrik med mycket stor måttnoggrannhet. Skivorna ger även mycket släta ytor som underlättar målning och annan efterbehandling. Formelementen förses med all erforderlig armering redan på fabrik. Även byglar och extrajärn för vägghörn, skarvar etc finns på plats vid leveransen.

Leverans och montage
Formelementen levereras med lastbil i stålkorgar "racks", vilket tillsammans med den låga vikten underlättar hanteringen på byggarbetsplatsen. Fibrerna i de cementbundna skivorna är träfibrer, vilket innebär att skivorna kan bearbetas med lätta handverktyg (med coromantklinga) på byggarbetsplatsen. Infästning kan göras med träskruv och skruvdragare. Formstöd skruvas  först fast i fiberskivorna ca 2/3 upp på elementet och därefter skruvas stödet fast i betongbjälklaget. Igjutning görs med självkompakterande betong i tre steg, ca 1/3 av höjden varje gång. Den sista tredjedelen gjuts samtidigt med bjälklaget.

-