Skalvägg

Fördelar med skalväggar
Väggsystemet är väl beprövat och typgodkänt av Boverket. Skalväggar och plattbärlag bildar tillsammans ett flexibelt stomsystem, som har det platsgjutna alternativets alla konstruktiva fördelar och höga kvalitet. Skalväggssystemet lämpar sig bäst för innerväggar, källarytterväggar och liknande. Traditionella fasadväggar med stora fönsteröppningar och klena fönsterpelare är mindre lämpade. Båda väggsidorna är gjutna mot stålform, vilket garanterar släta ytor med hög måttolerans. Skalväggen monteras och igjutes på plats, så att man får konstruktiv samverkan och en helt homogen betongvägg. Den färdiga väggen får samma goda kvaliteter som en traditionellt platsgjuten vägg, med en yta som kräver minimal efterbehandling.

Väggelementen" består av två 50-65 mm tjocka betongskivor, förbundna och distanserade från varandra med ingjutna armeringsstegar. Båda väggsidorna är gjutna mot stålform, vilket garanterar släta ytor med hög måttolerans. Skalväggen monteras och igjutes på plats, så att man får konstruktiv samverkan och en helt homogen betongvägg. Den färdiga väggen får därför samma goda kvaliteter som en traditionellt platsgjuten vägg, med en yta som kräver minimal efterbehandling. Skalväggar och plattbärlag bildar tillsammans ett flexibelt stomsystem, som har det platsgjutna alternativets alla konstruktiva fördelar och höga kvalitet." Väggens armering är som regel ingjuten redan på fabrik, viss komplettering behövs endast i skarvar och hörn. Vid höga väggpartier, som exempelvis i källarplan, kan väggen vändas, så att höga väggar erhålls utan horisontella skarvar.

Tillverkning, leverans och montage
Gjutning sker mot stålform i en modern industriell miljö och leverans sker "just in time" enligt kundens önskemål.

Väggsystemet är väl beprövat och typgodkänt av Boverket. Skalväggar och plattbärlag bildar tillsammans ett flexibelt stomsystem, som har det platsgjutna alternativets alla konstruktiva fördelar och höga kvalitet.
Skalväggssystemet lämpar sig bäst för innerväggar, källarytterväggar och liknande. Traditionella fasadväggar med stora fönsteröppningar och klena fönsterpelare är mindre lämpade.
Båda väggsidorna är gjutna mot stålform, vilket garanterar släta ytor med hög måttolerans.
Skalväggen monteras och igjutes på plats, så att man får konstruktiv samverkan och en helt homogen betongvägg.
Den färdiga väggen får samma goda kvaliteter som en traditionellt platsgjuten vägg, med en yta som kräver minimal efterbehandling.