Arkitektur

Betongens estetiska möjligheter är i princip obegränsade där bara fantasin sätter gränser vilket ger stort utrymme för arkitektur och gestaltning. Exempelvis vid val av ytor från formbyggnad till bearbetning under gjutning, efterbearbetning av den hårdnade betongen och också ytbehandling genom målning och lasering. Vissa uppskattar den råa känslan. Andra ser möjligheter med formbarhet, flexibilitet och välutvecklad byggteknik.

Betongens yta blir vad den gjuts mot. Den kan få mjuka uttryck gjuten mot plast eller väv. Den kan få ruffa uttryck gjuten med ohyvlade brädor eller om ballasten friläggs. Dagens teknik möjliggör grafisk betong där bilder överfört till betongytan eller så kan betongens bli genomskinlig med ingjuten optik.

Betongen är naturligt grå i en gråskala från berget som varierar från kalkens vita till magnetitens svarta. Med pigment kan betongen färgas – röd, blå, gul eller vilken färg som önskas. Kombinationer av ballast och cement ger också olika färgnyanser, liksom reaktioner med syra.