Parkeringshus

De stora spännvidder och låga konstruktionshöjder som är önskvärda i parkeringshus kan enkelt uppnås med platsgjuten betong och efterspänd armering.

Stommen utförs ofta som s k Pelardäck, en stomtyp där pelare utgör punktformiga stöd för bjälklaget utan några underliggande balkar eller konsoler. Man får en slät undersida utan några nedstickande konstruktionsdelar. Pelardäcket förenklar härigenom all ledningsdragning och är därför mycket lämpad för just parkeringshus. Den ger en stomme med stor flexibilitet och kan gärna kombineras med plattbärlag.

Eftersom efterspänd armering ger täta konstruktioner behöver bjälklaget inget tätskikt. Vid högfrekvent parkering kan ett slitlager av betong pågjutas samtidigt med konstruktionsbetongen. Bjälklagen kan, med hänsyn till framtida underhåll, dimensioneras för en last av beläggning med betong eller gjutasfalt.