Flerbostadshus

Flerbostadshus byggs ofta med stomme av platsgjuten betong.

Att gjuta betongstommar på plats är ett enkelt, beprövat och snabbt sätt att bygga, som ger god kontroll av byggtid, kostnader och kvalitet. Man har idag uppnått en snabbhet och rationalitet i byggandet, som ger mycket bra totalekonomi.

I bostadshus är ljudisoleringen mycket viktig. Den platsgjutna massiva betongstommen ger ”automatiskt” en mycket god ljudisolering med tunnare bjälklag och väggar än andra stomsystem.

-