Betongutförande platta

Betong
Att välja rätt betongkvalitet kräver kunskap och erfarenhet. Det bästa är därför att välja fabriksbetong och rådfråga leverantören för att få det mest ekonomiska och funktionella alternativet för rådande förhållanden. Tänk på att uttorkningstiden är en viktig aspekt vid val av betongkvalitet - rådfråga gärna leverantören som har kunskap och beräkningsprogram för val av betong med önskad uttorkningstid.
Fabriksbetongen levereras med roterbil med hydraulisk ränna med ca 10 meters räckvidd. Vid större avstånd används betongpump för att placera betongen i formen.
Leverantören kan också ge tips och råd för gjutningen.

Hitta leverantörer av fabriksbetong.

betongindikatorn 600 dpi.bil  
Gjutning
Vanlig fabriksbetong måste vibreras för att bli homogen. Ett enklare alternativ är att använda sk självkompakterande betong (SKB) som flyter ut i formen av sig själv eller fullflyt som endast kräver lätt vibrering. Sedan behöver betongen bara jämnas till i ytan med hjälp av sloda. Man kan också gjuta plattan med fiberbetong där man blandat in en stålfiber i den färska betongen och som då ersätter nätarmerigen.

-

Det är viktigt att använda skyddskläder vid gjutning: skyddsstövlar, arbetshandskar, ögonskydd samt långbyxor. Följ alltid leverantörens anvisningar för säker hantering av färsk betong.

Skydd från uttorkning och frost direkt efter gjutning
Direkt efter gjutning börjar betongen tillstyvna och hårdna. Då är det viktigt att ta hänsyn till de yttre omständigheterna: utetemperaturen och vind har betydelse för resultatet. Den nygjutna betongen får absolut inte frysa eftersom egenskaperna då drastiskt försämras - skydda därför betongen genom täckning.
Det är heller inte alltid optimalt med varmt och torrt väder, då måste betongen skyddas från kraftig avdunstning genom t ex täckning med plastfolie direkt efter gjutning.

Slipning av betongplattan
För att få en jämnare yta kan betongytan glättas med planskiva när den hårdnat tillräckligt alternativt torrslipas i ett senare skede.

Uttorkning
Betongen måste torka ordentligt innan man kan lägga på ytskikt, se avsnitt Fuktsäker konstruktion.