Miljö och Hållbarhet

Tillverkningen av prefabricerad betong sker under kontrollerade förhållanden inomhus. Det gör att cement och armeringsstål utnyttjas effektivt. Hög hållfasthet används för såväl betong som stål, och stålet förspänns vanligen för balk- och bjälklagselement. Materialåtgången av både stål och betong minimeras därmed. 
Betong är vår tids mest använda byggnadsmaterial. Det består av råvaror i form av cement, sten, grus och vatten. Dessa beståndsdelar blandas och bildar betong. Betongen används i hus och anläggningar under lång tid och som efter rivning och eventuell återanvändning kan återvinnas genom krossning. Kretsloppet för betong åskådliggörs i nedanstående figur.

Livscykeln