Upphandling

Betongelementbranschen tillhandahåller tillverkning av element, transport, montering på byggplats inklusive kompletterande arbeten som rör stomme och byggnadsskal samt upprättande av konstruktionshandlingar för produktionen. Ett vanligt åtagande regleras därför av ABT Allmänna bestämmelser för totalentreprenader, varvid byggnadens statiska verkningssätt ovan grund ingår i elemententreprenaden. För att ekonomiskt tillvarata kort produktionstid är det fördelaktigt att tidigt upphandla elemententreprenaden. Det kan ske som delad entreprenad, samordnad entreprenad med tidig upphandling eller underentreprenad till total- eller generalentreprenör. Elementbranschen tillhandahåller i vissa fall enbart tillverkning av element och transport. Ett sådant åtagande regleras av ABM.

Upphandling sker vanligen på följande underlag
• Förslagshandlingar varvid projektören redovisar A-skisser på planlösningar, sektioner och fasader. Elementleverantören ansvarar för dimensionering av stomme ovan grund inklusive stabilitetsberäkningar.
• Systemhandlingar varvid projektörerna redovisar planer, sektioner och fasader med preliminär måttsättning och dimensioner. Elementleverantören ansvarar för slutlig måttsättning och dimensionering av stomme ovan grund inklusive stabilitetsberäkningar, vilket utgör produktionshandlingarna, det vill säga färdiga tillverkningshandlingar.

DSC02946.webb