Betongutförande vägg

Betongutförande
Gjutning av väggar kan med fördel göras med SKB, självkompakterande betong. SKB är en betong som har sådan stabilitet och flytegenskaper att den flyter ut i formen och packar sig endast med hjälp av sin egen tyngd. Någon vibrering behövs alltså inte. Detta är fullt möjligt att göra med hjälp av modern betongteknologi.

-

Med hjälp av SKB blir produktionen effektivare och snabbare och kräver färre personer som gjuter. Med den ökade produktionshastigheten kan större etapper klaras på en dag.
Eftersom SKB inte kräver någon vibrering försvinner ett tungt och bullrigt arbetsmoment vilket gör att arbetsmiljön för betongarbetarna blir betydligt bättre och även säkrare.
För att placera den självkompakterande betongen i formen används vanligen en betongpump. Det är även möjligt att ”tanka” väggformen med betong via ventiler i formen direkt från pumpslangen.

Vid gjutning med SKB eller fullflytkonsistens, så ska stighöjd/formtryck beaktas.

För att betongens kvalitet ska bli den avsedda är det viktigt att ha kontroll över några saker:

  • För väggjutning är det viktigt att betongen har sådana egenskaper att den ger en slät och porfri yta som inte kräver onödigt mycket lagning och efterarbete innan det slutliga ytskiktet kan appliceras. De flesta betongtillverkare har betong speciellt framtagen för väggjutningar - rådgör med betongleverantören!
  • Formytans kvalitet och formssläppmedlet har betydelse för den betongytans kvalitet, se även avsnitt Formsättning vägg.(länk)
  • Formrivning. För att kunna riva formen måste betongen ha uppnått tillräcklig hållfasthet för att inte ytan ska skadas och klara belastningen. Hållfasthetsutvecklingen kan beräknas med hjälp av datorprogram men temperaturen i betongen på plats måste alltid följas upp av säkerhetsskäl. Betongleverantören kan ge support här.
  • Frysning. Vid gjutning i kall väderlek går hållfasthetstillväxten långsammare och betongen måste skyddas från att frysa. En hög betongkvalité och varmbetong (uppvärmd betong från fabriken) är oftast tillräckliga åtgärder. Vid sträng kyla kan isolerad form/ingjutna elslingor och ev. täckning krävas.  Det finns bra hjälpmedel,  t ex beräkningsprogrammet Hett 97, för att simulera just din gjutning, så att lämpliga åtgärder vidtas. Betongleverantören har också god kunskap och erfarenhet av detta – rådfråga gärna!

Synliga ytor
Då det ställs krav på utseendet av betongytan, så finns ett antal faktorer som kommer att påverka resultatet Bl a : formolja, betongtyp, vibrering, temperatur, regn/fukt mm. Se information i SBUF rapporten ”Hur får man betongytor att se ut som man vill” .

Man kan konstatera att det med hjälp av kvalitetsstyrning, modern teknik och tillgängliga hjälpmedel är varken komplicerat eller tidskrävande att skapa rutiner som säkerställer att betongens kvalitet blir bra och uppfyller ställda krav.

Mer information om betongutförande finns bl a i Betonghandboken Utförande (Svensk Byggtjänst ) och i rapporter från Svenska Betongföreningen  och SBUF .

För utförande av platsbyggd betong i Sverige gäller en standard, SS-EN 13670 med tillhörande tillämpningsstandard  SS 137006 som finns att tillgå från SIS