Yttertak

Kallt yttertak Utvändig avvattning
Kallt yttertak Invändig avvattning
Varmt tak ingen luftspalt

Tips och råd:

  • Branta, kalla yttertak med takfot bör alltid utformas med utvändiga avlopp.
  • Vid uppstolpade tak med litet vindsutrymme där den naturliga ventilationen blir svag, kan det finnas anledning att komplettera med mekanisk ventilation.
  • Sök om möjligt att i första hand använda lösning med utvändig avvattning, som är säkrare än invändig avvattning.
  • Vid betongbjälklag med isolering ovanpå, kompletteras med ångspärr på betongens översida mellan trä och betong.