Energieffektivitet

Hus byggda med betongelement i stomme och ytterväggar kan utföras som lågenergihus. T ex är förutsättningarna goda att utföra dem som Passivhus enligt Energimyndighetens krav. Tre viktiga faktorer samverkar

  • Lufttätheten hos ytterväggar och takbjälklag
  • Värmeisoleringen i ytterväggarna kan ges ett minimum av köldbryggor
  • Värmelagringsförmågan hos materialet betong

PICT0517webb