Vägg

För att optimera väggjutningar är det viktigt att man utnyttjar formparken och skapar en optimal arbetscykel. De rationella väggformar som idag används för bostäder monteras med några få handgrepp. Genomtänkta och rationella monteringsdetaljer spar tid och kräver få arbetstimmar. Planering är A och O. Det gör att man kan riva väggformar, montera dem på nytt, armera och gjuta nya väggar i endygnscykler.

Betong, täckning mm får sedan väljas och anpassas utifrån rådande förhållanden, tex temperatur. Det finns idag bra beräkningsverktyg för att klara det. Rådfråga betongleverantören!