Armering

Inläggningsfärdigt
Med inläggningsfärdig armering, ILF, avses klippta och bockade armeringsstänger, färdiga att monteras i betongformen. Armeringen levereras buntad, sorterad och märkt efter önskemål och för att passa det aktuella bygget. Rätt mängd levereras vid rätt tidpunkt.
På detta sätt vinner man byggtid i armeringsarbetet och dessutom får man en uppfattning om de verkliga armeringskostnaderna. Man får inga kostnader för spill.
För att armeringen ska kunna tillverkas efter konstruktörens mått och beräkningar erfordras alltid korrekta armeringsförteckningar, upprättade enligt Svensk Armering.

Nät
Lagernät är ibland den bästa lösningen. Fördelen är framför allt det lägre priset och ett förenklat armeringsutförande. Nackdelen är att användning av lagernät kan medföra ökad armeringsåtgång till följd av fast diameter och stångdelning - man måste armera för "toppvärdet". Genom att välja något marknadens alla specialnät (envägsnät, väggnät etc) förenklas armeringsarbetet. Det går snabbt och näten kan utformas så att de bättre följer det aktuella armeringsbehovet.

Lösjärn
Detta är den "traditionella" armeringsmetoden med raka och bockade järn. Med lösa järn kan i princip alla tänkbara armeringssituationer lösas. Den helt dominerande kvaliteten heter B500BT och är av typen "kamjärn". Den stora fördelen är flexibiliteten: Ändringar i sent skede kan alltid korrigeras genom att enstaka järn klippes och bockas på plats. Nackdelen är att metoden är arbetskrävande. För stora släta ytor med enkel armering är det mer ekonomiskt med olika sorters armeringsnät.

Genomstansning
Avgörande vid dimensionering av stålpelare i utfackningsväggar är ofta bjälklagets kapacitet för genomstansning. Ett traditionellt sätt att öka kapaciteten för genomstansning är öka storleken på topplåten. Denna lösning är säker, men inte alltid önskvärd, eftersom det tillgängliga utrymmet är begränsat. Den vanligaste metoden för att öka genomstansningskapaciteten för stålpelare i utfackningsväggar är att öka armeringsmängden på klassiskt vis. Läs mer om detta under avsnittet om pelardäck.